vlag provincie Friesland wapen provincie Friesland

Provincie
Friesland

Friesland is één van de 12 provincies van Nederland. Friesland heeft 419 plaatsen verdeeld over 18 gemeenten en 522 verschillende postcodes.

Informatie Friesland

Overzicht provincie Friesland
Aantal postcodes 522
Aantal plaatsnamen 419
Aantal gemeentes 18

Alle postcodenummers van provincie Friesland

De provincie Friesland heeft in totaal 522 postcodenummers.

8388 Weststellingwerf Oosterstreek
8389 Weststellingwerf Zandhuizen
8391 Weststellingwerf Noordwolde
8392 Weststellingwerf Boijl
8393 Weststellingwerf Vinkega
8394 Weststellingwerf De Hoeve
8395 Weststellingwerf Steggerda
8396 Weststellingwerf Peperga
8397 Weststellingwerf De Blesse
8398 Weststellingwerf Blesdijke
8401 Opsterland Gorredijk
8403 Opsterland Jonkerslân
8404 Opsterland Langezwaag
8405 Opsterland Luxwoude
8406 Opsterland Tijnje
8407 Opsterland Terwispel
8408 Opsterland Lippenhuizen
8409 Opsterland Hemrik
8411 Heerenveen Jubbega
8441 Heerenveen Heerenveen
8412 Heerenveen Hoornsterzwaag
8413 Heerenveen Oudehorne
8414 Heerenveen Nieuwehorne
8415 Heerenveen Bontebok
8421 Ooststellingwerf Oldeberkoop
8422 Ooststellingwerf Nijeberkoop
8432 Ooststellingwerf Haule
8423 Ooststellingwerf Makkinga
8424 Ooststellingwerf Elsloo
8425 Ooststellingwerf Langedijke
8426 Ooststellingwerf Appelscha
8427 Ooststellingwerf Ravenswoud
8428 Ooststellingwerf Fochteloo
8431 Ooststellingwerf Oosterwolde
8433 Ooststellingwerf Haulerwijk
8434 Ooststellingwerf Waskemeer
8435 Ooststellingwerf Donkerbroek
8442 Heerenveen Heerenveen
8443 Heerenveen Heerenveen
8444 Heerenveen Heerenveen
8445 Heerenveen Heerenveen
8446 Heerenveen Heerenveen
8447 Heerenveen Heerenveen
8448 Heerenveen Heerenveen
8449 Heerenveen Terband
8451 Heerenveen Oudeschoot
8452 Heerenveen Nieuweschoot
8453 Heerenveen Oranjewoud
8454 Heerenveen Mildam
8455 Heerenveen Katlijk
8456 Heerenveen De Knipe
8457 Heerenveen Gersloot
8458 Heerenveen Tjalleberd
8459 Heerenveen Luinjeberd
8461 De Fryske Marren Rottum
8462 De Fryske Marren Rotstergaast
8463 De Fryske Marren Rotsterhaule
8464 De Fryske Marren Sintjohannesga
8465 De Fryske Marren Oudehaske
8466 De Fryske Marren Nijehaske
8467 De Fryske Marren Vegelinsoord
8468 Heerenveen Haskerdijken
8469 Heerenveen Nieuwebrug
8471 Weststellingwerf Wolvega
8472 Weststellingwerf Wolvega
8474 Weststellingwerf Oldeholtpade
8475 Weststellingwerf Nijeholtpade
8476 Weststellingwerf Ter Idzard
8477 Weststellingwerf Oldeholtwolde
8478 Weststellingwerf Sonnega
8479 Weststellingwerf Oldetrijne
8481 Weststellingwerf Nijetrijne
8482 Weststellingwerf Spanga
8483 Weststellingwerf Scherpenzeel
8484 Weststellingwerf Langelille
8485 Weststellingwerf Munnekeburen
8486 Weststellingwerf Oldelamer
8487 Weststellingwerf Nijelamer
8488 Weststellingwerf Nijeholtwolde
8489 Weststellingwerf Slijkenburg
8491 Heerenveen Akkrum
8493 De Fryske Marren Terherne
8494 Heerenveen Nes
8495 Heerenveen Aldeboarn
8497 Smallingerland Goëngahuizen
8501 De Fryske Marren Joure
8502 De Fryske Marren Joure
8503 De Fryske Marren Joure
8505 De Fryske Marren Snikzwaag
8506 De Fryske Marren Haskerhorne
8507 De Fryske Marren Rohel
8508 De Fryske Marren Delfstrahuizen
8511 De Fryske Marren Goingarijp
8512 De Fryske Marren Broek
8513 De Fryske Marren Ouwsterhaule
8514 De Fryske Marren Ouwster-Nijega
8515 De Fryske Marren Oldeouwer
8516 De Fryske Marren Doniaga
8517 De Fryske Marren Scharsterbrug
8521 De Fryske Marren Sint Nicolaasga
8522 De Fryske Marren Tjerkgaast
8523 De Fryske Marren Idskenhuizen
8524 De Fryske Marren Teroele
8525 De Fryske Marren Langweer
8526 De Fryske Marren Boornzwaag
8527 De Fryske Marren Legemeer
8528 De Fryske Marren Dijken
8529 Súdwest-Fryslân Koufurderrige
8531 De Fryske Marren Lemmer
8532 De Fryske Marren Lemmer
8534 De Fryske Marren Eesterga
8535 De Fryske Marren Follega
8536 De Fryske Marren Oosterzee
8537 De Fryske Marren Echten
8538 De Fryske Marren Bantega
8539 De Fryske Marren Echtenerbrug
8541 De Fryske Marren Akmarijp
8542 De Fryske Marren Terkaple
8551 Súdwest-Fryslân Woudsend
8552 Súdwest-Fryslân Smallebrugge
8553 Súdwest-Fryslân Indijk
8554 Súdwest-Fryslân Ypecolsga
8556 De Fryske Marren Sloten
8561 De Fryske Marren Balk
8563 De Fryske Marren Wijckel
8564 De Fryske Marren Ruigahuizen
8565 De Fryske Marren Sondel
8566 De Fryske Marren Nijemirdum
8567 De Fryske Marren Oudemirdum
8571 De Fryske Marren Harich
8572 De Fryske Marren Rijs
8573 De Fryske Marren Mirns
8574 De Fryske Marren Bakhuizen
8581 De Fryske Marren Elahuizen
8582 De Fryske Marren Oudega
8583 De Fryske Marren Kolderwolde
8584 Súdwest-Fryslân Hemelum
8601 Súdwest-Fryslân Sneek
8606 Súdwest-Fryslân Sneek
8602 Súdwest-Fryslân Sneek
8603 Súdwest-Fryslân Sneek
8604 Súdwest-Fryslân Sneek
8605 Súdwest-Fryslân Sneek
8607 Súdwest-Fryslân Sneek
8608 Súdwest-Fryslân Sneek
8611 Súdwest-Fryslân Gaastmeer
8612 Súdwest-Fryslân Idzega
8613 Súdwest-Fryslân Sandfirden
8614 Súdwest-Fryslân Oudega
8615 Súdwest-Fryslân Blauwhuis
8616 Súdwest-Fryslân Westhem
8617 Súdwest-Fryslân Abbega
8618 Súdwest-Fryslân Oosthem
8621 Súdwest-Fryslân Heeg
8622 Súdwest-Fryslân Hommerts
8623 Súdwest-Fryslân Jutrijp
8624 Súdwest-Fryslân Uitwellingerga
8625 Súdwest-Fryslân Oppenhuizen
8626 Súdwest-Fryslân Offingawier
8627 Súdwest-Fryslân Gauw
8628 Súdwest-Fryslân Goënga
8629 Súdwest-Fryslân Scharnegoutum
8631 Súdwest-Fryslân Loënga
8632 Súdwest-Fryslân Tirns
8633 Súdwest-Fryslân Ysbrechtum
8635 Súdwest-Fryslân Boazum
8636 Súdwest-Fryslân Britswert
8637 Súdwest-Fryslân Wiuwert
8641 Súdwest-Fryslân Rien
8642 Súdwest-Fryslân Lytsewierrum
8644 Súdwest-Fryslân Dearsum
8647 Súdwest-Fryslân Sibrandabuorren
8651 Súdwest-Fryslân IJlst
8658 Súdwest-Fryslân Greonterp
8701 Súdwest-Fryslân Bolsward
8702 Súdwest-Fryslân Bolsward
8711 Súdwest-Fryslân Workum
8713 Súdwest-Fryslân Hindeloopen
8715 Súdwest-Fryslân Stavoren
8721 Súdwest-Fryslân Warns
8722 Súdwest-Fryslân Molkwerum
8723 Súdwest-Fryslân Koudum
8724 Súdwest-Fryslân It Heidenskip
8731 Súdwest-Fryslân Wommels
8732 Súdwest-Fryslân Kûbaard
8733 Súdwest-Fryslân Iens
8734 Súdwest-Fryslân Easterein
8735 Súdwest-Fryslân Itens
8736 Súdwest-Fryslân Reahûs
8737 Súdwest-Fryslân Hidaard
8741 Súdwest-Fryslân Hartwerd
8742 Súdwest-Fryslân Burgwerd
8743 Súdwest-Fryslân Hichtum
8744 Súdwest-Fryslân Schettens
8745 Súdwest-Fryslân Longerhouw
8746 Súdwest-Fryslân Schraard
8747 Súdwest-Fryslân Wons
8748 Súdwest-Fryslân Witmarsum
8749 Súdwest-Fryslân Pingjum
8751 Súdwest-Fryslân Zurich
8752 Súdwest-Fryslân Kornwerderzand
8753 Súdwest-Fryslân Cornwerd
8754 Súdwest-Fryslân Makkum
8755 Súdwest-Fryslân Idsegahuizum
8756 Súdwest-Fryslân Piaam
8757 Súdwest-Fryslân Gaast
8758 Súdwest-Fryslân Allingawier
8759 Súdwest-Fryslân Exmorra
8761 Súdwest-Fryslân Ferwoude
8762 Súdwest-Fryslân Hieslum
8763 Súdwest-Fryslân Parrega
8764 Súdwest-Fryslân Dedgum
8765 Súdwest-Fryslân Tjerkwerd
8766 Súdwest-Fryslân Breezanddijk
8771 Súdwest-Fryslân Nijland
8772 Súdwest-Fryslân Tjalhuizum
8773 Súdwest-Fryslân Folsgare
8774 Súdwest-Fryslân Wolsum
8775 Súdwest-Fryslân Nijhuizum
8801 Waadhoeke Franeker
8802 Waadhoeke Franeker
8804 Waadhoeke Tzum
8805 Waadhoeke Hitzum
8806 Waadhoeke Achlum
8807 Waadhoeke Herbaijum
8808 Waadhoeke Dongjum
8809 Waadhoeke Boer
8811 Waadhoeke Ried
8812 Waadhoeke Peins
8813 Waadhoeke Schalsum
8814 Waadhoeke Zweins
8816 Waadhoeke Skingen
8821 Súdwest-Fryslân Kimswerd
8822 Súdwest-Fryslân Arum
8823 Súdwest-Fryslân Lollum
8831 Waadhoeke Winsum
8832 Leeuwarden Húns
8833 Leeuwarden Leons
8834 Leeuwarden Baard
8835 Leeuwarden Easterlittens
8841 Waadhoeke Baaium
8842 Waadhoeke Wjelsryp
8843 Waadhoeke Spannum
8844 Súdwest-Fryslân Hinnaard
8845 Súdwest-Fryslân Waaksens
8851 Waadhoeke Tzummarum
8852 Waadhoeke Firdgum
8853 Waadhoeke Klooster Lidlum
8854 Waadhoeke Oosterbierum
8855 Waadhoeke Sexbierum
8856 Waadhoeke Pietersbierum
8857 Harlingen Wijnaldum
8861 Harlingen Harlingen
8862 Harlingen Harlingen
8871 Harlingen Midlum
8872 Harlingen Midlum
8881 Terschelling West-Terschelling
8882 Terschelling Hee
8883 Terschelling Kaard
8884 Terschelling Baaiduinen
8885 Terschelling Kinnum
8891 Terschelling Midsland
8892 Terschelling Striep
8893 Terschelling Landerum
8894 Terschelling Formerum
8895 Terschelling Lies
8896 Terschelling Hoorn
8897 Terschelling Oosterend
8899 Vlieland Vlieland
8911 Leeuwarden Leeuwarden
8912 Leeuwarden Leeuwarden
8913 Leeuwarden Leeuwarden
8914 Leeuwarden Leeuwarden
8915 Leeuwarden Leeuwarden
8916 Leeuwarden Leeuwarden
8917 Leeuwarden Leeuwarden
8918 Leeuwarden Leeuwarden
8919 Leeuwarden Leeuwarden
8921 Leeuwarden Leeuwarden
8922 Leeuwarden Leeuwarden
8923 Leeuwarden Leeuwarden
8924 Leeuwarden Leeuwarden
8925 Leeuwarden Leeuwarden
8926 Leeuwarden Leeuwarden
8927 Leeuwarden Leeuwarden
8931 Leeuwarden Leeuwarden
8932 Leeuwarden Leeuwarden
8933 Leeuwarden Leeuwarden
8934 Leeuwarden Leeuwarden
8935 Leeuwarden Leeuwarden
8936 Leeuwarden Leeuwarden
8937 Leeuwarden Leeuwarden
8938 Leeuwarden Leeuwarden
8939 Leeuwarden Leeuwarden
8941 Leeuwarden Leeuwarden
9001 Leeuwarden Grou
9003 Leeuwarden Warten
9004 Leeuwarden Warstiens
9005 Leeuwarden Wergea
9006 Leeuwarden Eagum
9007 Leeuwarden Idaerd
9008 Leeuwarden Reduzum
9009 Leeuwarden Friens
9011 Leeuwarden Jirnsum
9012 Súdwest-Fryslân Raerd
9021 Súdwest-Fryslân Easterwierrum
9013 Súdwest-Fryslân Poppenwier
9014 Súdwest-Fryslân Tersoal
9022 Leeuwarden Mantgum
9023 Leeuwarden Jorwert
9024 Leeuwarden Weidum
9025 Leeuwarden Bears
9026 Leeuwarden Jellum
9027 Leeuwarden Hilaard
9031 Waadhoeke Boksum
9032 Waadhoeke Blessum
9033 Waadhoeke Deinum
9034 Waadhoeke Marsum
9035 Waadhoeke Dronryp
9036 Waadhoeke Menaam
9037 Waadhoeke Slappeterp
9038 Waadhoeke Ingelum
9041 Waadhoeke Berltsum
9043 Waadhoeke Wier
9044 Waadhoeke Bitgum
9045 Waadhoeke Bitgummole
9047 Waadhoeke Minnertsga
9051 Leeuwarden Stiens
9053 Leeuwarden Feinsum
9054 Leeuwarden Hijum
9055 Leeuwarden Britsum
9056 Leeuwarden Koarnjum
9057 Leeuwarden Jelsum
9061 Tytsjerksteradiel Gytsjerk
9062 Tytsjerksteradiel Oentsjerk
9063 Tytsjerksteradiel Mûnein
9064 Tytsjerksteradiel Aldtsjerk
9067 Dantumadiel Readtsjerk
9071 Leeuwarden Alde Leie
9072 Waadhoeke Nij Altoenae
9073 Noardeast-Fryslân Marrum
9074 Noardeast-Fryslân Hallum
9075 Waadhoeke Westhoek
9076 Waadhoeke St.-Annaparochie
9079 Waadhoeke St.-Jacobiparochie
9077 Waadhoeke Vrouwenparochie
9078 Waadhoeke Oudebildtzijl
9081 Leeuwarden Lekkum
9082 Leeuwarden Miedum
9083 Leeuwarden Snakkerburen
9084 Leeuwarden Goutum
9088 Leeuwarden Wirdum
9085 Leeuwarden Teerns
9086 Leeuwarden Hempens
9087 Leeuwarden Swichum
9089 Leeuwarden Wytgaard
9091 Tytsjerksteradiel Wyns
9101 Noardeast-Fryslân Dokkum
9102 Noardeast-Fryslân Dokkum
9103 Noardeast-Fryslân Dokkum
9104 Dantumadiel Damwâld
9105 Dantumadiel Rinsumageast
9106 Dantumadiel Sibrandahûs
9107 Noardeast-Fryslân Jannum
9108 Dantumadiel Broeksterwâld
9109 Dantumadiel De Falom
9111 Noardeast-Fryslân Burdaard
9112 Noardeast-Fryslân Burdaard
9113 Dantumadiel Wâlterswâld
9114 Dantumadiel Driezum
9121 Noardeast-Fryslân Aalsum
9122 Noardeast-Fryslân Wetsens
9123 Noardeast-Fryslân Mitselwier
9124 Noardeast-Fryslân Jouswier
9125 Noardeast-Fryslân Eastrum
9131 Noardeast-Fryslân Ie
9132 Noardeast-Fryslân Ingwierrum
9133 Noardeast-Fryslân Eanjum
9134 Noardeast-Fryslân Ljussens
9135 Noardeast-Fryslân Moarre
9136 Noardeast-Fryslân Peazens
9137 Noardeast-Fryslân Easternijtsjerk
9138 Noardeast-Fryslân Nijewier
9141 Noardeast-Fryslân Wierum
9142 Noardeast-Fryslân Moddergat
9143 Noardeast-Fryslân Nes
9144 Noardeast-Fryslân Hantumhuzen
9145 Noardeast-Fryslân Ternaard
9146 Noardeast-Fryslân Hantumerútbuorren
9147 Noardeast-Fryslân Hantum
9148 Noardeast-Fryslân Hiaure
9151 Noardeast-Fryslân Holwert
9152 Noardeast-Fryslân Waaxens
9153 Noardeast-Fryslân Brantgum
9154 Noardeast-Fryslân Foudgum
9155 Noardeast-Fryslân Raard
9156 Noardeast-Fryslân Boarnwert
9161 Ameland Hollum
9162 Ameland Ballum
9163 Ameland Nes
9164 Ameland Buren
9166 Schiermonnikoog Schiermonnikoog
9171 Noardeast-Fryslân Blije
9172 Noardeast-Fryslân Ferwert
9173 Noardeast-Fryslân Hegebeintum
9174 Noardeast-Fryslân Ginnum
9175 Noardeast-Fryslân Reitsum
9176 Noardeast-Fryslân Lichtaard
9177 Noardeast-Fryslân Jislum
9178 Noardeast-Fryslân Wânswert
9201 Smallingerland Drachten
9202 Smallingerland Drachten
9203 Smallingerland Drachten
9204 Smallingerland Drachten
9205 Smallingerland Drachten
9206 Smallingerland Drachten
9207 Smallingerland Drachten
9211 Smallingerland Kortehemmen
9212 Smallingerland Boornbergum
9213 Smallingerland De Wilgen
9214 Smallingerland Smalle Ee
9215 Smallingerland De Veenhoop
9216 Smallingerland Oudega
9217 Smallingerland Nijega
9218 Smallingerland Opeinde
9219 Smallingerland De Tike
9221 Smallingerland Rottevalle
9222 Smallingerland Drachtstercompagnie
9223 Smallingerland Houtigehage
9231 Achtkarspelen Surhuisterveen
9233 Achtkarspelen Boelenslaan
9241 Opsterland Wijnjewoude
9243 Opsterland Bakkeveen
9244 Opsterland Beetsterzwaag
9245 Opsterland Nij Beets
9246 Opsterland Olterterp
9247 Opsterland Ureterp
9248 Opsterland Siegerswoude
9249 Opsterland Frieschepalen
9251 Tytsjerksteradiel Burgum
9254 Tytsjerksteradiel Hurdegaryp
9255 Tytsjerksteradiel Tytsjerk
9256 Tytsjerksteradiel Ryptsjerk
9257 Tytsjerksteradiel Noardburgum
9258 Tytsjerksteradiel Jistrum
9261 Tytsjerksteradiel Eastermar
9262 Tytsjerksteradiel Sumar
9263 Tytsjerksteradiel Garyp
9264 Tytsjerksteradiel Earnewâld
9265 Tytsjerksteradiel Suwâld
9269 Dantumadiel Feanwâlden
9271 Dantumadiel De Westereen
9281 Achtkarspelen Harkema
9283 Achtkarspelen Surhuizum
9284 Achtkarspelen Augustinusga
9285 Achtkarspelen Buitenpost
9286 Achtkarspelen Twijzel
9287 Achtkarspelen Twijzelerheide
9288 Achtkarspelen Kootstertille
9289 Achtkarspelen Drogeham
9291 Noardeast-Fryslân Kollum
9292 Noardeast-Fryslân Augsbuert-Lytsewâld
9293 Noardeast-Fryslân Kollumerpomp
9294 Noardeast-Fryslân Aldwâld
9295 Noardeast-Fryslân Westergeast
9296 Noardeast-Fryslân De Trieme
9297 Noardeast-Fryslân Feankleaster
9298 Noardeast-Fryslân Kollumersweach
9299 Noardeast-Fryslân Sweagerbosk
9851 Noardeast-Fryslân Burum
9852 Noardeast-Fryslân Warfstermolen
9853 Noardeast-Fryslân Munnekezijl
9871 Achtkarspelen Stroobos
9872 Achtkarspelen Stroobos
9873 Achtkarspelen Gerkesklooster
8600 Súdwest-Fryslân Sneek
9050 Leeuwarden Stiens
9200 Smallingerland Drachten
8440 Heerenveen Heerenveen
8500 De Fryske Marren Joure
8650 Súdwest-Fryslân IJlst
8700 Súdwest-Fryslân Bolsward
9290 Noardeast-Fryslân Kollum
8400 Opsterland Gorredijk
8530 De Fryske Marren Lemmer
8860 Harlingen Harlingen
8900 Leeuwarden Leeuwarden
8901 Leeuwarden Leeuwarden
8902 Leeuwarden Leeuwarden
8903 Leeuwarden Leeuwarden
8430 Ooststellingwerf Oosterwolde
9100 Noardeast-Fryslân Dokkum
8470 Weststellingwerf Wolvega
8800 Waadhoeke Franeker
8560 De Fryske Marren Balk
8490 Heerenveen Akkrum
8520 De Fryske Marren Sint Nicolaasga
9230 Achtkarspelen Surhuisterveen
9000 Leeuwarden Grou
9250 Tytsjerksteradiel Burgum
8390 Weststellingwerf Noordwolde
8620 Súdwest-Fryslân Heeg
9270 Dantumadiel De Westereen
8420 Ooststellingwerf Oldeberkoop
9040 Waadhoeke Berltsum
8710 Súdwest-Fryslân Workum
9280 Achtkarspelen Harkema
8410 Heerenveen Jubbega
8850 Waadhoeke Tzummarum
8730 Súdwest-Fryslân Wommels
9260 Tytsjerksteradiel Eastermar
9240 Opsterland Wijnjewoude
8880 Terschelling West-Terschelling
9060 Tytsjerksteradiel Gytsjerk
8550 Súdwest-Fryslân Woudsend
8830 Waadhoeke Winsum
9160 Ameland Hollum
8890 Terschelling Midsland
9079 Waadhoeke Westhoek
9207 Opsterland Drachten-Azeven
8621 Súdwest-Fryslân Indijk
8751 Súdwest-Fryslân Pingjum

De provincie Friesland op de kaart

Geografische (GPS) informatie provincie Friesland

Breedte en lengtegraad van de provincieFriesland
Breedtegraad (N): 53.15251945
Lengtegraad (E): 5.69256999

Alle gemeentes in de provincie Friesland

De provincie Friesland heeft in totaal 18 gemeentes.

De 10 grootste plaatsen in Friesland

De 10 grootste gemeentes in Friesland

Veelgestelde vragen

Hoeveel plaatsen heeft provincie Friesland?

De provincie Friesland heeft 419 plaatsen.

Hoeveel gemeentes heeft de provincie Friesland?

De provincie Friesland heeft 18 gemeentes.